Egenkontrol

Det er vigtigt at få beskrevet, hvilke egenkontroller, det er nødvendigt at foretage rutinemæssigt på det enkelte vandværk. Med en tilstandsrapport i hånden vil bestyrelsen – på baggrund af vandværkets nøgletal – hurtigt kunne iværksætte en både enkel og økonomisk overkommelig handlingsplan.

Sørby-Kirkerup Vandværk ved Slagelse har fået udarbejdet et egenkontrol- og overvågningsprogram med fokus på bedre hygiejnepolitik på deres 2 vandværk. Programmet er lavet som en del af tilstandsrapport med forslag til handlingsplan, som vandværket har fået opdateret i 2010. Se Egenkontrol- og overvågningsprogram.

Ud over de mest almindelige driftsparametre er der især 3 ting, som vil øge sikkerheden for en god vandkvalitet:

1. Alle boringers forerør, stigrør, flangekoblinger, kontraventiler og råvandsledninger overvåges mht. tæthed ved simple tryktest ved montering af manometre (anvises individuelt i tilstandsrapporten).

2. Vandbehandlingsanlæg og rentvandstanke kontrolleres mht. utætheder.

3. Der udføres egenkontrol for coliforme bakterier ved afgang vandværk – ex. en gang pr. måned eller oftere samt ved reparationer og besøg af prøvetager til ordinær analysekontrol.

Teknisk forebyggelse og “hygiejnepolitik”
Pkt. 1 + 2 vil udgøre den tekniske forebyggelse mod bakterier, og pkt. 3 vil medføre en systematisk egenkontrol, så evt. uheld med bakterieforurening opdages hurtigt. Herved får vandværket automatisk indbygget en “hygiejnepolitk”, som en del af rutinen med pasning af vandværket.

Billigt – og økonomisk “overskud”
Egentest for bakterier kan udføres for ca. 42 kr. pr gang.
Vandværket kan også på den måde forebygge mod forkerte laboratorieanalyser og uhygiejniske reparationer.
Enhver kan regne ud, at det betaler sig i det lange løb.

Læs mere om egenkontrol og find også brugervejledninger.

 

Vi kan også levere et transportabelt, håndholdt apparat til test for udvalgte kemiske analyser.
Priser oplyses ved henvendelse til DVN.