Enkeltanlæg

Det er vigtigt, at de helt små anlæg, som forsyner en enkelt husstand eller op til 9 huse, en gård med dyr, markvanding eller en industri, som arbejder med fødevarer på samme måde som almene vandværker (10 husstande eller derover), også kan dokumentere rent drikkevand.

Dette kan gøres ved, at enkeltanlægget får udarbejdet en uvildig tilstandsrapport og/eller får oprettet eget e-arkiv, så det er let at dokumentere, at vandet og anlæggets tilstand er i orden.

Synspunkt:
Et godt samarbejde mellem enkeltanlæg og almene vandværker er en samlet fordel for lokalsamfundet og medfører flere muligheder for at bevare den decentrale vandforsyning.

Eksempler og tilbud:
Vi har samlet nogle eksempler på:
– hvordan man selv tester for bakterier og holder sit drikkevand helt fri for bakterier
– tilbud om abonnement

Tilbud til enkeltanlæg

Vejledning til bakterier test for coliforme bakterier

Læs mere om enkeltanlæg på www.mitlandbrug.dk.