Hjemmeside

Læs mere på www.dvnweb.dk.

 • Få udarbejdet en hjemmeside, hvilket vil være en lettelse af vandværkets administration.
  Døgnet rundt kan forbrugerne få de seneste oplysninger om vandværket.
 • Kontakten til forbrugerne skal bl.a. være med til at skabe fornyet interesse om den lokale vandforsyning – og dermed på sigt tiltrække nye kræfter, som i fremtiden kan være med til at drive vandværket videre.
 • På vandværkets hjemmeside kan forbrugerne f.eks. informeres om pludseligt opståede uheld og driftsforstyrrelser – oplysninger om alt lige fra drikkevandets kvalitet til priser og indkaldelse til generalforsamling kan ligge frit tilgængeligt på hjemmesiden.

Her findes eksempler på hjemmesider, som DVN har udarbejdet for vandværker.

Kombineret med et link til www.mitdrikkevand.dk ( elektronisk tilstandsrapport) får forbrugerne adgang til analyseresultater – og dermed indblik i den aktuelle vandkvalitet.

FÆLLES HJEMMESIDE FOR VANDRÅD:

 • Samarbejdende vandværker kan lave en fælles beredskabsplan.
  Handlingsplanerne er ens og telefonlister lægges på hvert enkelt vandværk.
  Herning Vandråd har i samarbejde med vandværker i Herning kommune fået udarbejdet en hjemmeside med elektronisk beredskabsplan – se www.herningvandraad.dk.
 • Vandværkerne har fået mini hjemmeside, hvor kun den lokale alarmeringsliste ligger – se eksempel.
  Disse mini hjemmesider er oprettet som sub-domæner til Herning Vandråd.
  Vælger man at få en hjemmesider, som oprettes som sub-domæner, har man ikke mulighed for selv at kunne opdatere hjemmesiden.

Her er eksempler på information, som vandværket har mulighed for at lægge på hjemmesiden:

– Meddelelser fra bestyrelsen – se eksempel
– Aktuelle nyheder, som f.eks. ledningsbrud, aflæsning af måler m.m. – se eksempel
– Bestyrelsen og kontakter – se eksempel
– Takstblad og økonomi – se eksempel
– Vedtæger og regultiv – se eksempel
– Generalforsamling, referater m.m. – se eksempel
– Forsyningsområde – se eksempel
– Kortmateriale – se eksempel
– Information om vandkvalitet – se eksempel
– Link til drikkevandets kvalitet på mitdrikkevand.dk – se eksempel
– Tips, ideer samt gode råd – se eksempel