Indsatsplan

  • Læs mere om DAVIS, såfremt vandværket eller samarbejdende vandværker ønsker et fagligt godt overblik mht. arealanvendelsen i vandværkets indvindingsopland:
  • DAVIS står for Dansk Areal & Vand Informations System.
  • Hvis du ønsker at se og læse mere om baggrundsmateriale, rapporter, artikler samt eksemplet Lyngby Vandværk, der er benyttet som pilotprojekt, findes en del materiale på www.mitlandbrug.dk.
  • Se også eksempler på årsrapporter for det nydannede vand (kort om davis).
  • Systemet anbefales indført i samarbejder mellem flere vandværker, kommunen og den lokale landboforening, som kan bistår vandværkerne med tolkning af de mange landbrugsmæssige oplysninger.
  • Arealoplysninger mht. gødning og pesticider kombineret med kontrolboringer kan give et godt overblik mht. kvaliteten i fremtidens drikkevand og dermed behovet for ekstra forebyggelse og evt. behovet for en mere skånsom dyrkning i dele af indvindingsoplandet.
  • Endelig kan systemet give overblikket mht. andre forureningstrusler – ex. punktforureninger m.m.