KUV – Kollektiv Udvidet Vandværkspasning

Sådan får du KUV indført på dit vandværk.

Folder om KUV – et pletskud i vandværksledelse

Følgebrev til folder

Trin 1 – Information om KUV:
Projekt KUV betyder i alt sin enkelthed, at vandværket fortsætter sin nuværende vandværkspasning, blot med den forskel, at der udarbejdes:
– en arbejdsbeskrivelse – plan for egenkontrol og overvågning
– de vigtigste oplysninger og driftsdata lægges på websitet –www.mitdrikkevand.dk (teknisk hjemmeside)
– udvalgte firmaer med navngivne fageksperter tilknyttes vandværket (boringer, vandbehandling, udpumpning, service, anlyser og nøgletal)

Trin 2 – Tilbud:
Vandværket modtager et tilbud pr. mail, som er tilpasset efter vandværkets størrelse og behov.

Trin 3 – Ordrebekræftelse:
Vandværket modtager ordrebekræftelse og nogle få skemaer, som skal udfyldes med vandværkets stamdata for at kunne oprette den tekniske hjemmeside og KUV-ringbind.

Trin 4 – Oprettelse af teknisk hjemmeside og KUV-ringbind:
DVN går nu igang med at oprette vandværket på www.mitdrikkevand.dk og lave KUV-ringbind. Der kan under processen være detaljer, som indhentes hos vandværket, laboratorium, brøndborer, GEUS eller andre steder.

Arbejdet med opsætning af KUV-ringbind, teknisk hjemmeside, m.m. udføres af DVN i tæt samarbejde med én eller flere personer fra vandværket.

Trin 5 – Driften og aftaler om det videre forløb:
Der aftales møde for gennemgang af materiale, hvordan den videre drift skal forløbe samt et minikursus i systemet.
Her drøftes forslag til forbedringer af egenkontrol- og overvågningsprogram samt andre opgaver, som kan være nyttige for vandværket.

Hvis vandværket har en opdateret DVN tilstandsrapport gives der 20 % rabat på KUV-oprettelsen.

Hvad er KUV (Kollektiv Udvidet Vandværkspasning)

Se mere om indførelse af KUV på dit vandværk.

Læs mere om teknisk hjemmeside (mitdrikkevand.dk)

Se mere under priser.