Mitdrikkevand.dk

 • DVN har udviklet et IT-værktøj til vandværkerne – den tekniske hjemmeside www.mitdrikkevand.dk.
 • Her kan vandværksdriften fjernovervåges og deles mellem bestyrelse og vandværks-passer. Alle vigtige detaljer er samlet på ét sted og holdes løbende opdateret.
 • Fuldt udbygget vil “mitdrikkevand.dk” løbende være vandværkets opdaterede “elektroniske tilstandsrapport” – hvilket ultimativt vil være den mest effektive måde at dokumentere vandværkets løbende tilstand på.
 • Vandværksdriften kan følges hjemmefra. Med få klik på sin PC kan man se alle vigtige nøgletal om boringer, pumper, vandbehandling, m.m.

 

På www.mitdrikkevand.dk  kan du læse mere om hvad er det / hvad kan det / hvad koster det.

Se eksempler på modulerne, som vandværket kan få på mitdrikkevand.dk, som især henvender sig til driftspersonale/vandværks-passeren.

 • Basis (stamdata og årsdata for vandværk, boringer, trykforøger, m.fl.) – se eksempel
  Årsdata for vandværk – se eksempel

  Desuden kan man finde stamdata og årsdata for :
  – Administration, – Beredskab, – Forbrugere og forsyningsnet, – Indvindingsopland samt
  – Analyse- og kontrolprogram
 • Vandværks-passer (aflæsning af nøgletal (f.eks. råvandsmåler, hovedmåler m.fl.)) – se eksempel
  Pejledata for boringer – se eksempel
  Rapporter (beregninger af nøgletal) – se eksempel
 • Analyser (Drikkevandets kvalitet med forklaringer og grafer) – se eksempel 
  Klik på symbol for info og se forklaring på valgte parameter
  Klik på symbol for graf og se for udviklingen med historiske data
 • Automatisk dataopsamling – se eksempel