Tilstandsrapport og handlingsplan

Det er vores erfaring, at en uvildig tilstandsvurdering giver bestyrelsen et grundigt overblik – både hvad angår den daglige drift og de opgaver, som bør løses for at fremtidssikre vandværket.

Vores tilstandsrapport følger FVD’s krav og anvisninger. Tilstandsrapporten indeholder en samlet beskrivelse og vurdering af vandværkets funktion, dimensioneringer og indhentede data fra den daglige drift. Vi giver en vurdering af indvindingsopland, kildeplads og boringer.

Tilstandsrapport og handlingsplan kan benyttes som et værdifuldt værktøj for bestyrelsen til at prioritere opgaver. Samlet set munder rapporten ud i en konklusion og en handlingsplan.

Tilstandsrapporten er udarbejdet i 3 seperate dele:
– tilstandsrapport med forslag til handlingsplan
– generel vejledning til tilstandsrapporten
– egenkontrol og overvågningsprogram

Holdes denne rapport løbende opdateret, sikres til enhver tid et godt fagligt overblik over alle driftsopgaver samt tilstanden på de vigtigste dele i vandværkets drift.

Ønsker du nærmere information om tilstandsrapport, kontakt DVN på tlf. 98 66 66 66.

Udbudsmateriale:
Ofte benyttes tilstandsrapporten til at få lavet en handlingsplan for løsning af et problem eller generelt som udbudsmateriale til modernisering og renovering. Her er det vores erfaring, at vandværker får den bedste løsning ved at indbyde eksempelvis 2 udførende konkurrende firmaer, til opgaven, for på den måde at få igangsat den bedste proces.
Her kan DVN deltage (efter aftale) som vandværkets uvildige sparringspartner.