Værktøjer til vandværker

– Læs og se mere om KUV (ny folder m.m.)
(et teknisk ledelsessystem)

– Ny bekendtgørelse vedr. ledelsessystem for vandværker


I DVN mener vi, at IT er en gave for den decentrale vandforsyning.

  • Vi har udviklet en række programmer, som giver overblik og letter hverdagen på det enkelte vandværk.
  • Med en teknisk hjemmeside og en hjemmeside henvender DVN sig både til vandværkets forvaltning og forbrugerne. Hjemmesidesystemerne kan tilpasses og udbygges efter behov og ønsker.
  • For små penge kan selv de mindre forsyningsenheder få adgang til overvågning samt en enkel og god dokumentation for rent drikkevand – f.eks. ved systematisk egenkontrol for bakteriefrit drikkevand. Læs mere under enkeltanlæg.
  • Med indførelse af IT på vandværket og i fælles netværk, bliver det mere attraktivt for yngre generationer at fortsætte arbejdet i de lokale vandværker – en nødvendighed, hvis vandværkerne skal overleve som selvstændige enheder!

Du kan bladre i menupunkterne ovenfor, læse om værktøjerne og trykke dig videre via links til eksempler og mere materiale.

Der kommer løbende nye tiltag, så tjek op på www.dvn.dk.

Vi ønsker dig god fornøjelse!