Hvor kommer forurening af grundvand fra

Spildevand indeholder altid affaldsstoffer, der kan skade naturen inden det enten ender som drikkevand eller bliver ført tilbage i naturen, hvor det ender i åer og søer. På et renseanlæg bliver de farlige stoffer fjernet.

Der er en række ting der truer grundvandet i Danmark. Der er nemlig en hel del foruret vand. Det er især saltvand som kommer fra havet, det er stoffer fra jordlag, der siver ned når grundvandsspejlet det sænkes. Det er naturligvis den nedsivende forurening som for eksempel gødning. Men der er også faktorer som spildevand.

Spildevandet kommer nemlig også i høj fra kloakkerne under jorden. Her bliver det ført til et renseanlæg, hvor filtre tager papir, plastik og de andre større dele, der bliver skyllet ud i toiletter og vaske. Dernæst bliver sand og fedt filtreret fra. Det bliver faktisk genbrugt – sandet til opbygning af veje og fedtet til at lave energi ved et biogas anlæg.

Hvad sker der på et rensningsanlæg

Alt vand der pumpes op skal derfor på et rensningsanlæg. Det er særdeles vigtigt at der er en effektiv spildevandsrensning. Det kan du læse meget mere om her.

  • Der er forskellige former for spildevand. Vi deler det typisk op i tre typer.
  • Der er husspildevand, der indeholder organisk stof og kvælstof og fosfor – som er næringsstoffer.
  • Så er der tag- og overfladevand. Det er ligeledes kvælstof og fosfor og organisk stof – men i små koncentrationer.

Så er der industrispildevand og processpildevand. Her kan det virkelig være belastet af en stor variation af miljøskadelige stoffer. Det er derfor at rensningsprocessen som du kan se nedenfor kan være ret omfattende.

Rensning af spildevand trin for trin

Rensning foregår i flere trin. Det starter med en mekanisk rensning, der efterfølges af en biologisk og slutteligt en kemisk rensning. Det afhænger især af den industri der laver spildevandet og ikke mindst behovet. Det er tit at man kan nøjes med en mekanisk rensning. Heldigvis er det sådan at de fleste virksomheder selv har høje standarder for rensning. Det skyldes at der er ret høje bidrag hvis de selv leder det ud. Samtidig kan de dermed også genbruge vandet. Det er et effektivt system.

Mekanisk og biologisk rensning af spildevand

Først er der en mekanisk rensning eller en såkaldt forbehandling af spildevandet. Her bliver det renset for store partikler og fedt. Den teknologi der bruges er udligning efterfulgt af flotation. Derefter skal det igennem et tromlefilter eller de særlige indløbsriste.

Så kommer den biologiske rensning. Her fjerner man kvælstof og de organiske stoffer i spildevandet. Det sker blandt andet ved hjælp af den anaerobe metode (det vil sige uden iltning) – der er bedst til de højtbelastede og specielle anlæg. Det kan være brug af MBR og MBBR.  Man kan også bruge aerobe (det vil sige med iltning) metoder. De bruges til de til lavtbelastede anlæg. Det er anlæg som for eksempel BioSep.

Slutteligt er der den kemisk rensning. Her fjernes metaller fra opløsninger- Det kan være ved brug af produkter som MetClean. Det er en absorptionsproces. Det er en særdeles effektiv måde med en rensningsgrad på op til 99% på en gang.

Det er klart med men så en omfattende rensning er det vigtigt at have en god kloakering.