Hvordan fungerer et vandværk egentlig. Det er det vi fortæller om her på siden. Du kan finde ud af alle de led som vandet skal igennem før det finder vej til din vandhane. Så du kan få friskt vand og et bad.

Her er en komplet oversigt for vandets vej fra grundvand til vandhane. Du får svar på spørgsmål som hvad er forsyning? Hvordan foregår vandindvinding? Hvad sker der efter vandet er vundet ind og man starter vandbehandling.

Det store overblik

Så ser vi på det hele ovenfra. Det er det store billede og du kan lære om drift af vandværk – lige fra små og store vandværker. Du lærer hele vejen fra vandværk til vandhane. Derefter ser vi på forholdene i resten af verden. Nogle er gode til at behandle vandet således det bliver godt renset, filtreret, tjekket og dobbelt tjekket. Andre har en brønd langt fra der hvor de bor. Drikkevand i resten af verden er meget forskellig i smag, kvalitet og ikke mindst i hvor store mængder det findes til den enkelte.

Fra grundvand til drikkevand

Her i landet kommer drikkevandet fra vores undergrund. Vi borer i undergrunden for at finde grundvandet. Det dannes når regnen siver gennem jorden. Helt nede gemmer vandet sig i små hulrum, der er dannet mellem sandkornene. Det kalder man et grundvandsmagasin. Det er her vi finder 99% af alt drikkevand i hele Danmark.

Når man har pumpet vandet op af jorden skal det over i vandværket. Her skal det gennem en vandbehandling, som kommer dybere ned i. Derefter bliver vandet sendt gennem vandrørene og ud til alle vandhaner. Nu er grundvand blevet til drikkevand. Hvis du vil vide mere om det kan du læse meget mere her.

Det hele fungerer som på en fabrik. Men i stedet for varer er det vand. Først skal der hentes råvarer. Det er grundvandet. Så skal råvarerne behandles, så det er klar til at blive brugt. Det foregår på et vandværk eller en vandforsyning. Så skal det på lager. Det er vores vandtårne og vandbeholdere. Til sidst skal det ud til kunderne. I stedet for at køre det ud med lastbiler, så kommer vandet ud i vandledninger eller vandrør.

Sådan virker et vandværk

Der er rigtig mange boringer rundt om i det danske landskab. Fra boringen føres vandet gennem vandrør ind på vandværket. Her bliver vandet tilført luft, der indeholder ilt. Det tilføres ved at det vand der er løber af en såkaldt ”iltningstrappe”. Det kan også bare blæses igennem med luft. På de fleste steder bruger man dog en iltningstrappe. Ved at tilføre grundstoffet Ilt, dannes der Jern og Mangan – som er to andre grundstoffer. Ved at ilten går i forbindelse med de forskellige elementer i vandet opstår der mindre ”fnug”. Det betyder at vandet efter den proces er lidt grumset at se på. Det er godt, for at ved at danne disse fnug bliver det nemmere at filtrere vandet. Det gør man gennem sandfiltre. Når fnuggene er fjernet bliver vandet helt rent og klart igen. Det er der en rigtig god artikel om her.

Vandtårne og tyngdekraft

Til sidst bliver alt vandet pumpet op i en stor beholder eller et vandtårn. Det ligger altid højt oppe og det er smart. Så er der nemlig et naturligt tryk via tyngdekraften. Det sætter rigtigt tryk på når vandet skal ud til alle forbrugerne. Der er enkelte steder hvor det er pumper man bruger i stedet for. Det er bare nemmere – og mere miljøvenligt med vandtårne og brug af tyngdekraft. Læs meget mere om grundvand, spildevand, drikkevand, rensningsanlæg og vandforsyning i Danmark.

Klima og grøn energi

Men her er mere end kun om vand, spildevand og drikkevand. For vand er en del af større system. Det er både grøn energi og klima, der kan spille ind. Derfor vil du også finde indlæg og artikler om netop vigtigheden af bæredygtighed, evnen til at balancere behovet for energi med miljøvenlige løsninger og hvilke muligheder der er for at komme den balance i møde. Vi kigger derfor helt globalt på vand og vores muligheder for den bedste vandforsyning.

Husk hvis du har gode ideer eller en kommentar, så vil vi meget gerne høre fra dig.