You are currently viewing Afbrændingsforbud

Afbrændingsforbud

En af de allervigtigste ting overhovedet at kende i varme somre er afbrændingsforbud. For på de varme sommernætter bliver skov- eng- og markområder, så tørre at selv en lille gnist kan antænde en kæmpe brand.

Der var et kæmpe afbrændingsforbud 2018, hvor vi oplevede en af de varmeste somre overhoved. Her begyndte det endelig at gå op for folk, hvor vigtigt det er at passe på. Men det er vigtigt at kende reglerne for afbrændingsforbud grill . Derfor har vi beskrevet de vigtigste regler og du kan finde meget mere på de meget informative fra beredskabstyrelsen. Dem finder du her.

Det er nemlig utroligt vigtigt at forebygge brand. I særdeleshed i de perioder med ekstrem tørke eller at området som for eksempel skov og mark kan udgøre en særskilt risiko. Derfor er der lokale forbud, som det er vigtigt at følge. Du kan altid tjekke kommunens eller brandvæsenets hjemmeside.

Tjek derfor altid brandvæsenets eller kommunens hjemmeside for at være på den sikre side. På kommunens hjemmeside finder du vejledning af, afbrænding af bål, brandsikkert hjem, brug af grill, levende lys, undgå markbrand, skorstensbrand, ukrudtsbrænding, Sankt Hans bål, brandsikkert hjem og meget mere.

Forskellen på liv og død

Husk at skelne mellem de permanente forbud og de lokale og sæsonbestemte, så du er på den sikre side. Du kan læse om bekendtgørelsen på området her. Så kender du de generelle regler om området. Men ellers er det klart, at der er lokale bestemmelser for brug af apparater som ukrudtsbrændere, afbrænding af affald, anvendelse af åben ild eller bål og så naturligvis de omgivende miljømæssige hensyn. Uanset skal du omgås ild med forsigtighed. Det kan ikke alene koste penge, men også liv. Der er brug for at ild altid er i et kontrolleret miljø og du har taget forholdsregler. Det kan være vand i nærheden af bål. Det er værd at huske på at afbrænding af affald er både omfattet bekendtgørelsen nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding. Som du kan finde i linket ovenfor. Men det er også i visse tilfælde omfattet af miljøministeriets bestemmelser på området. Det gælder for eksempel afbrænding af halm.  

Kender du reglerne for afbrænding?

Det gælder en lang række som: Afbrænding af haveaffald – og herunder også Sankt Hansbål, halm og  halmstakke, der afbrændes på uopdyrkede arealer, hugstaffald samt kvas og lignende affald der kommer fra skovbrug. Det er også rør og siv, som står i åer, søer, rørskove, moser og enge. Derudover er lyng, mose- og hedetørv og tilhørende mose- og hedejord.

Det er også brug af apparater der er omfattet. Det er grill og ildsteder, svejse- eller skæreapparater, blæselamper, terrassevarmer, lyskilder. Ukrudtsbrændere og udtørringsapparater.

Der er selvfølgelig også rygning og opbevaring af ting som lightere og tændstikker, samt fyrværkeri.

Der hvor du skal være særlig opmærksom er i tilfælde af selvantændelse. Det kan være klude der er brugt til fernis, maling, olie og lak. Det er de samme ting ved slibestøv. Her kan der nemlig også være de samme ting i.

En af de vigtigste bekendtgørelser er adgangsbekendtgørelsen § 26, stk. 2 vedrørende Tobaksrygning. ”Det er ikke tilladt i tiden 1. marts-31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt disses umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan ved skiltning helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder”. Det er en af de mest almindelige ting, der går galt -når det kommer til skovbrand.

De lokale afbrændingsforbud for de større byer finder du her: